2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że dzisiaj (16 stycznia) na jego wniosek Rada Nadzorcza PARR S.A. odwołała Pana Piotra Słabego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Przyczyną złożenia wniosku w tej sprawie była pogarszająca się sytuacja finansowa spółki oraz brak realnych propozycji jej poprawy ze strony Zarządu Spółki.

Prezydent Miasta planuje w najbliższym czasie ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa zarządu PARR S.A. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki Prezesa zarządu zostały powierzone Panu Kamilowi Niklewiczowi, dotychczasowemu pracownikowi Spółki.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl