10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że dzisiaj (16 stycznia) na jego wniosek Rada Nadzorcza PARR S.A. odwołała Pana Piotra Słabego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Przyczyną złożenia wniosku w tej sprawie była pogarszająca się sytuacja finansowa spółki oraz brak realnych propozycji jej poprawy ze strony Zarządu Spółki.

Prezydent Miasta planuje w najbliższym czasie ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa zarządu PARR S.A. Do czasu jego rozstrzygnięcia obowiązki Prezesa zarządu zostały powierzone Panu Kamilowi Niklewiczowi, dotychczasowemu pracownikowi Spółki.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2015 15:21
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 08:59