-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśl informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. Dworskiego 76-80 - dz. nr 1689, nr 1695 i nr 1721/1 obr. 207.

I N F O R M A C J A


         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 207 miasta Przemyśla przy ul. Aleksandra Dworskiego 76-80, oznaczonych jako:
działka nr 1689 o pow. 0,0210 ha, objęta KW Nr PR1P/00052573/6,
działka nr 1695 o pow. 0,0140 ha, objęta KW Nr PR1P/00059926/5,
działka nr 1721/1 o pow. 0,0512 ha, objęta KW Nr PR1P/00052307/1,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 27 lutego 2015 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2015 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-01-2015 08:45