8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej pomiędzy ul. Rodzinną i ul. Szykowskiego - dz. nr 332/1 i nr 286/2 obr. 212

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych pomiędzy ul. Rodzinną i ul. Szykowskiego, oznaczonych jako działka nr 332/1 o powierzchni 0,0725 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00050789/9 oraz działka nr 286/2 o powierzchni 0,0141 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/ 00055127/6 obie w obrębie 212 m. Przemyśla.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 27 lutego 2015 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2015 08:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-01-2015 08:26