8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. Basztowej 34 - dz. 1354/1 obr. 207

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Basztowej 34, oznaczonej jako działka nr 1354/1 o powierzchni 0,4820 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00081172/7 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 27 lutego 2015 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2015 08:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-01-2015 08:22