12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbył się doroczny opłatek miast papieskich

W środę 14 stycznia br. w Robert Choma Prezydent Miasta oraz Władysław Bukowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu wzięli udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym prezydentów, burmistrzów i wójtów miejscowości, które gościły Jana Pawła II, który odbył się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Podczas tego spotkania włodarze miast papieskich ponowili apel w nawiązaniu do obecnego roku, który Sejm RP ustanowił Rokiem Jana Pawła II. Napisano w nim m.in., że nauczanie Jana Pawła II, "wskazujące na istotność i znaczenie samorządowych wspólnot, tworzących małe ojczyzny, legło u podstaw odrodzenia samorządności w Polsce", a słowa i czyny Papieża będą także w przyszłości dla rodaków "inspiracją i zachętą do działania na rzecz wspólnego dobra".

 

 

Miasta papieskie to miejscowości, które odwiedził Jan Paweł II w trakcie swoich pielgrzymek do Polski. Sprawują one patronat nad kolejnymi Dniami Papieskimi: dekorują urzędy, ulice i komunikację miejską, organizują okolicznościowe wydarzenia i wspierają kampanie społeczne. Jest ich łącznie 55.
Inicjatywa utworzenia tego swoistego ruchu została powzięta przez władze kilku miast, które czuły się szczególnie uhonorowane więzią z Ojcem Świętym: Krakowa, Wadowic, Warszawy, Gdańska, Gdyni i Sopotu. Pragnęły one podkreślić swoją więź z Papieżem oraz wdzięczność dla niego. Ich prezydenci sformułowali w 2002 r. „Apel Miast” o pogłębienie refleksji nad pontyfikatem papieża Polaka, zachęcając inne zainteresowane samorządy do przyłączenia się.

Podczas uroczystości padły słowa podziękowania dla naszego Miasta za organizację pobytu tysiąca stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy przebywali latem 2014 roku w Przemyślu. 

Spotkanie opłatkowe miast papieskich uświetnił koncert chóru stypendystów FDNT z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego.
 

JPGOdbył się doroczny opłatek miast papieskich (fot. Sylwia Fornalczyk) (66,80KB)

JPGOdbył się doroczny opłatek miast papieskich (fot. Sylwia Fornalczyk) (56,61KB)

JPGOdbył się doroczny opłatek miast papieskich (fot. Sylwia Fornalczyk) (60,60KB)

JPGOdbył się doroczny opłatek miast papieskich (fot. Sylwia Fornalczyk) (50,85KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-01-2015 07:23
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 08:29