31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla - nabór wniosków

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przyznana Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.
Zgodnie z regulaminem, Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom za wybitne działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury, m.in. za dokonania twórcze, artystyczne i naukowe, ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury, aktywizację życia kulturalnego mieszkańców itp.
Szczegółowe informacje na temat Dorocznej Nagrody oraz regulamin przyznawania można uzyskać pod adresem  http://www.przemysl.pl/zalaczniki/19473.pdf
oraz bezpośrednio w Wydziale (Rynek 1, pok. 32 tel. 016 678-31-70).
Wnioski do Nagrody za rok 2014 należy składać w terminie do 31 stycznia 2015r w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-01-2015 10:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-01-2015 11:23