12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

J.E. ks. abp. Józef Michalik uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

Podczas obrad III sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 29 grudnia br. odbyło się między innymi wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Otrzymał ją Jego Ekscelencja ks. abp. Józef Michalik Metropolita Przemyski. Aktu wręczenia dokonał Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. "To najwyższe odznaczenie nadawane przez sejmik województwa najwybitniejszym osobistościom w dowód uznania dla zasług i wdzięczności za pracę dla dobra województwa, które ciągle musi budować swoją tożsamość, które ciągle musi poszukiwać swojego dziedzictwa" - powiedział Marszałek Ortyl.

W wydarzeniu udział wzięli Radni Sejmiku Województwa oraz zaproszeni goście, między innymi: biskup rzeszowski Jan Wątroba, Marek Kuchciński Wicemarszałek Sejmu RP oraz Małgorzata Chomycz – Śmigielska Wojewoda Podkarpacki i Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa.  Podczas wydarzenia samorząd miasta Przemyśla reprezentowali: Robert Choma Prezydent Miasta oraz Władysław Bukowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu. W imieniu mieszkańców i samorządu złożyli oni gratulacje odznaczonemu. W krótkim liście okolicznościowym napisali: "Dziś Jego Ekscelencja dołączył do zacnego grona osób i instytucji, które każdego dnia wpływają na rozwój naszych małych Ojczyzn na terenie Podkarpacia. To wyróżnienie jest materialnym symbolem ogromnego zaangażowania i wieloletniej ciężkiej pracy. Wierzymy, że będzie ono również dodatkową motywacją do podejmowania wyzwań

W krótkim wystąpieniu Jego Ekscelencja powiedział: "Żebyście byli też odważni wiarą, ufnością i zaufaniem do drugiego człowieka. Ludzie są lepsi, niż myślimy, tylko klucz do serca drugiego człowieka leży w naszych rękach. Nie zawsze potrafimy się nim dobrze posługiwać".
 
Na zakończenie uczestnicy podzielili się opłatkiem.


Odznaka jest nadawana:
• osobom fizycznym,
• instytucjom,
• jednostkom samorządu terytorialnego,
• organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom  prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej lub też  zakresem realizowanych zadań wybitnie przyczyniają się do rozwoju Podkarpacia, pomnażania jego dóbr materialnych i kulturalnych, a także do szeroko rozumianej promocji województwa w kraju i za granicą.

JPGJ.E. ks. abp. Józef Michalik uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” (fot. M. Mielniczuk) (1,62MB)

JPGJ.E. ks. abp. Józef Michalik uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” (fot. M. Mielniczuk) (1,88MB)

JPGJ.E. ks. abp. Józef Michalik uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” (fot. M. Mielniczuk) (1,69MB)

JPGJ.E. ks. abp. Józef Michalik uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” (fot. M. Mielniczuk) (1,92MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-12-2014 13:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2015 09:37