13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów na członków Przemyskiej Rady Seniorów

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2014 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Przemyskiej Rady Seniorów. Łącznie zgłoszono 22 kandydatów, w tym 9 osób zgłosili mieszkańcy miasta (na 8 mandatów), natomiast 13 zgłoszeń dokonały organizacje pozarządowe (na 7 mandatów).

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż mandatów do obsadzenia, powołanie członków Rady poprzedzone jest publicznym losowaniem z zachowaniem określnego parytetu.

Miejsce i termin losowania kandydatów zostanie podany w najbliższym czasie.

W załączeniu lista zgłoszonych kandydatów na członków Przemyskiej Rady Seniorów.
 

PDFKandydaci do Przemyskiej Rady Seniorów (132,75KB)

JPGNULL (60,68KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-12-2014 13:21
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 15-06-2015 10:07