Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 28.01.2015 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 28 stycznia 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 2915/43 i nr 2915/48 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,
- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/45 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/46 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,
- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/47 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-12-2014 14:40 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-01-2015 08:55

Na skróty