11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 21 stycznia 2015 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 21 stycznia 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

1) drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 541 w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wilczańskiej, godz. 900;

2) czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 696 w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Czachowskiego, godz. 930;

3) trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2920/19 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 1000;

4) trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2920/20 i nr 2920/29 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 1030;

5) trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2918/8, nr 2920/10 i nr 455/2 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 1100;

6) trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2918/9, nr 446, nr 447/1, nr 443, nr 444/1 i nr 455/1 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 1130.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-12-2014 09:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-01-2015 12:34