6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podatki – dlaczego w górę?

Szanowni Państwo,

W dniu 17 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Przemyślu, na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla podjęła uchwałę o nowych stawkach podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. (uchwała nr 14/2014). W związku z licznymi głosami w tej sprawie chciałbym wyjaśnić kilka spraw.

1) Podatek od nieruchomości jest instrumentem kształtowania dochodów miasta, na który wpływ bezpośredni ma samorząd. Środki w ten sposób uzyskiwane służą realizacji zadań publicznych, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Przemyśla (i nie tylko) jak: drogi, kultura, edukacja czy pomoc społeczna.

2) Samorząd miasta od wielu lat nie otrzymuje wystarczających środków na realizację zadań, co do zakresu których nie może sam decydować. Subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu państwa są zawsze za niskie. Najbardziej widać to na przykładzie edukacji, do której rocznie należy dołożyć ok. 20 mln zł własnych środków powyżej otrzymywanych z budżetu państwa, aby zapewnić funkcjonowanie jednostek i nie dopuścić do powstania zobowiązań na koniec roku. Dotyczy to jednak także pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe to rocznie ponad 5 mln zł), ustawa o pieczy zastępczej prawie 0,5 mln zł (i szykują się kolejne wydatki związane np. z obowiązkowym zakresem kontroli określonym w ustawie), dofinansowanie do działalności przedszkoli po wejściu w życie słynnej „1 zł” – 1,2 ml zł, brak pokrycia realizacji zadań zleconych (np. USC) – 1,1 mln zł (w tej sprawie NIK zalecił Gminie wystąpienie z pozwem do sądu przeciwko Skarbowi Państwa).

3) Faktyczne obciążenie podatników będzie nieznaczne, choć niektóre stawki podatku, tj. od budynków lub ich części mieszkalnych oraz gruntów pozostałych (…), w stosunku do 2014 r. wzrosną o ok. 30 %.

Konsekwencje wzrostu tych stawek dla mieszkańców będą wynosiły przykładowo:

a) Od lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 60 m2 wraz z 20/1000 udziałem w gruncie pod budynkiem na działce o pow. 10 ar – 1 zł miesięcznie,
b) Od budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 120 m2 wraz z działką o pow. 10 ar – 11 zł miesięcznie.

 

Tutaj należy zaznaczyć, że mieszkańcy lokali komunalnych i socjalnych, a więc osoby najuboższe, nie są podatnikami podatku od nieruchomości.

4) Stawki podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą wzrosną średnio ok. 7,5 % i tak dla lokalu o pow. użytkowej 100 m2 zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej wraz działką o pow. 10 ar podatek zwiększy się o 16 zł miesięcznie.

5) Wbrew twierdzeniem niektórych radnych, koszty wzrostu podatków nie przełożą się na cenę wody czy ciepła, ponieważ wzrost podatków dla PWIK i MPEC to ok. 1,2 % w stosunku do podatku obecnie płaconego. Udział wzrostu kosztu podatku od nieruchomości w działalności tych przedsiębiorstw wynosi odpowiednio 0,16 % i 0,05 % i z punktu widzenia wyników tych spółek jest nieznaczący,


6) Stawki maksymalne lub bliskie stawkom maksymalnym obowiązują w znacznej części okolicznych gmin jak miast na Podkarpaciu, np. Jarosław, Rzeszów, Tarnobrzeg, Orły, Medyka, Żurawica,

7) Łączna kwota przewidywanego wzrostu dochodów miasta to ponad 2,2 mln zł.

Prezydent Miasta zgadza się z głosami wskazującymi na konieczność przygotowania i wdrożenia w życie programu oszczędnościowego, racjonalizującego wydatki bieżące miasta. Program taki, zostanie w najbliższych miesiącach przygotowany. 

 

Uchwała Nr 14/2014

Opublikował:  | Data publikacji: 18-12-2014 13:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2015 09:37