14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Przemyślu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, położonych w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonych jako:

  1. działka nr 2916/4 o powierzchni 0,0886 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2,
  2. działka nr 2916/5 o powierzchni 0,0813 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2,
  3. działka nr 471/2 o powierzchni 0,0217 ha, działka nr 472/2 o powierzchni 0,0125 ha, objęte księgą wieczystą Nr PR1P/00038896/2, oraz działka nr 2920/7 o powierzchni 0,0532 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2

wszystkie położone w obrębie 202 m. Przemyśla

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 28 stycznia 2015 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2014 13:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-02-2015 13:33