10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyscy stypendyści wśród najlepszych

247. uczniów podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych odebrało 10.12.14 r. w sali konferencyjnej Hotelu Rzeszów stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2013/2014. Pamiątkowe dyplomy wręczyli im: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Spotkanie podkarpackich stypendystów uświetnił występ połączonych chórów Gimnazjum nr 5 i. Św. J. Kantego, I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego oraz Przemyskiego Młodzieżowego Chóru Kameralnego Vox Iuvenum pod dyrekcją Piotra Szelążka.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to nagrody dla uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego. Stypendyści są osobami mającymi wybitne osiągnięcia w nauce, wykazującymi szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy oraz otrzymali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem i uzyskali przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Patrycja Szybiak – uczennica Technikum nr 2 w CKUiZ w Przemyślu wystąpiła z prelekcją pt. „Czy szkolnictwo zawodowe może inspirować?”. Laureatka podkreśliła, że szkoła rozbudziła w niej głód wiedzy, chęć działania, dzięki czemu stała się osobą realizującą marzenia i spełniającą się w różnych sferach. Podkreśliła, że oferta techników daje możliwość przygotowania do racjonalnego wyboru zawodu oraz do podjęcia pracy zgodnie z zainteresowaniami.

Żeby być dobrym uczniem nie wystarczy mieć zdolności, trzeba też posiadać środki do ich rozwoju – powiedziała w imieniu wszystkich nagrodzonych laureatów uczennica IV LO w ZSEiO w Przemyślu Patrycja Mendyszewska. Przyznane stypendium, mające postać nagrody finansowej, umożliwia wyróżnionym pełne poświęcenie się zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności, talentów, pasji – spełnianiu marzeń. Stypendystka podziękowała również nauczycielom i rodzicom, którzy przekazują młodym niezbędną wiedzę, pomagają przezwyciężyć trudności, motywują i wspierają.
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali następujący uczniowie przemyskich szkół ponadgimnazjalnych:

Mateusz Gemra (I LO);
Michał Kopyt (II LO);
Maryna Leskiw (III LO w ZSO nr 2);
Karolina Łać (Technikum nr 6 w CKZiU Nr 1);
Agata Mazurek (Liceum Salezjańskie);
Patrycja Mendyszewska (IV LO w ZSEiO);
Paweł Podgórski (SOSW Nr 2);
Joanna Ruśnica (Technikum nr 4 w ZSEiO);
Aleksandra Sawicz (Technikum nr 8 w CKZiU Nr 1);
Patrycja Szybiak (Technikum nr 2 w CKZiU Nr 2);
Ewelina Kontek (Ogólnoksz. Szk. Muzyczna II st. im. A.Malawskiego)
Jakub Szybiak (SOSW Nr 3).
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznano absolwentowi II LO Wojciechowi Szkółce.
Uczennica Joanna Mazurkiewicz (Technikum nr 1 w ZSUHiG) reprezentowała przemyską oświatę na spotkaniu 98 stypendystów z panią Ewą Kopacz Prezesem Rady Ministrów. Wręczenie stypendiów odbyło się w listopadzie br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

JPGPrzemyscy stypendyści wśród najlepszych (907,26KB)

JPGPrzemyscy stypendyści wśród najlepszych (912,33KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2014 12:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-12-2014 12:39