10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. Bolesława Chrobrego - dz. 2915/17 obr. 202

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 2915/17 o powierzchni 0,0449 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00071688/4 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 26 stycznia 2015 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 15-12-2014 08:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-01-2015 08:38