10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl l

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 1 w budynku przy ul. Sportowej 12 oraz nr 2 w budynku przy ul. Głowackiego 12, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 317 obręb nr 207 i nr 318 obręb nr 207 - podwórko oraz nr 1762 obręb nr 207 i nr 1769 obręb nr 207 - podwórko.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 23 stycznia 2015 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-12-2014 11:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:08