Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 07.01.2015 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 07 stycznia 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/2 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 9:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/4 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 9:30,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 132/15 w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 10:00,
- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 39, nr 33 i nr 890 w obrębie 215 m. Przemyśla, położonej przy ul. Lwowskiej, godz. 10:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 432/8, nr 432/12, nr 441, 445/2 w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sanockiej, godz. 11:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 403/3 w obrębie 211 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sobótki, godz. 11:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: k@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-12-2014 08:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-01-2015 09:04

Na skróty