16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Rzeźniczej, dz. nr 485, 488/4, 489/4, 486 i 487 obr. 208.

I N F O R M A C J A


         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 1/2 niewydzielonych części w działkach położonych w obrębie 208 miasta Przemyśla przy ul. Rzeźniczej, oznaczonych jako:
działka nr 485 o pow. 0,0484 ha, objęta KW Nr PR1P/00045761/9,
działka nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, objęta KW Nr PR1P/00045761/9,
działka nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, objęta KW Nr PR1P/00045761/9,
działka nr 486 o pow. 0,1177 ha, objęta KW Nr PR1P/00045762/6,
działka nr 487 o pow. 0,0081 ha, objęta KW Nr PR1P/00045762/6,
przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
      Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 19 stycznia 2015 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 09-12-2014 10:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-01-2015 08:38