13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie

Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 8 grudnia br. nastąpiło między innymi złożenie ślubowania przez wybranego na czwartą kadencję Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla. W wydarzeniu udział wzięli: J.E. Ks. Arcybiskup Jan Martyniak Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku bizantyńsko-ukraińskiego, Marek Kuchciński Wicemarszałek Sejmu RP, Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, Przedstawiciele Służb Mundurowych, prezesi spółek miejskich, Przewodniczący Zarządów Osiedli, dyrektorzy i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.
Po złożeniu ślubowania Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w swoim wystąpieniu raz jeszcze podziękował za udział w wyborach i oddane na niego głosy: „Raz jeszcze dziękuję mieszkańcom Przemyśla za udział w wyborach oraz oddane głosy. Ponowny wybór traktuję jako ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność, która będzie na mnie spoczywać przez najbliższe cztery lata”. Podkreślił, iż stabilny samorząd z ufnością pozwala patrzeć w przyszłość: „Stworzyliśmy stabilną większość w Radzie Miejskiej to dobry zwiastun na przyszłość. Przy tej okazji chcę zachęcić do współpracy wszystkich radnych, którym na sercu leży dobro, dynamiczny rozwój i tworzenie nowej jakości zarządzania Miastem”. Dodał, iż priorytetem wszystkich powinna być szeroko rozumiana walka z bezrobociem i umożliwianie tworzenia jak największej liczby nowych miejsc pracy: „Podczas wspomnianej kampanii wyborczej wiele było pomysłów reprezentowanych przez poszczególne komitety. Chyba u wszystkich znalazły się zapisy dotyczące potrzeby wspierania przez samorząd tworzenia nowych miejsc pracy. Niech to będzie naszym wspólnym priorytetem w tej kadencji. Wiele udało nam się zrobić, ale nie poprzestańmy na tym, udowodnijmy że zależy nam na tym tak samo ponad podziałami partyjnymi”. Na zakończenie pogratulował i złożył życzenia wszystkim radnym: „Na zakończenie wszystkim koleżankom i kolegom radnym gratuluję wyboru i życzę, aby każdy dzień tej samorządowej służby upływał w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Udowodnijmy, że pomimo podziałów priorytetem jest nasza mała Ojczyzna”.
W dalszej części nastąpiło również zaprzysiężenie dwóch radnych Rady Miejskiej: Wojciecha Błachowicza oraz Dariusza Iwaneczko. Do porządku obrad został wprowadzony punkt związany z wyborem składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Przemyślu.

1. Komisja Budżetu i Finansów (KBF)
1. Tomasz Kulawik   - przewodniczący komisji
2. Wojciech Błachowicz
3. Władysław Bukowski
4. Janusz Hamryszczak
5. Dariusz Iwaneczko
6. Ryszard Kulej
7. Lucyna Podhalicz
8. Tomasz Schabowski
9. Eugeniusz Strzałkowski
10. Janusz Zapotocki

2. Komisja Gospodarki Miejskiej (KGM)
1. Bogusław Zaleszczyk - przewodniczący komisji
2. Wojciech Błachowicz
3. Daniel Dryniak
4. Jerzy Krużel
5. Ryszard Kulej
6. Tomasz Schabowski
7. Grażyna Stojak
8. Janusz Zapotocki


3. Komisja Edukacji  i Sportu (KES)
1. Adam Łoziński - przewodniczący komisji
2. Robert Bal
3. Daniel Dryniak
4. Maciej Kamiński
5. Ryszard Kulej
6. Łucja Podbilska
7. Lucyna Podhalicz
8. Ewa Sawicka
9. Tomasz Schabowski
10. Grażyna Stojak
11. Eugeniusz Strzałkowski
12. Wiesław Morawski


4. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia (KRS)
1. Wiesław Morawski - przewodniczący komisji
2. Robert Bal
3. Aleksandra Cikuj
4. Adam Łoziński
5. Łucja Podbilska
6. Lucyna Podhalicz
7. Ewa Sawicka
8. Eugeniusz Strzałkowski


5.  Komisja Promocji i Turystyki (KPT)
1. Daniel Dryniak - przewodniczący komisji
2. Robert Bal
3. Maciej Kamiński
4. Jerzy Krużel
5. Janusz Zapotocki


6.  Komisja Kultury (KK)
1. Robert Bal
2. Władysław Bukowski
3. Aleksandra Cikuj
4. Daniel Dryniak
5. Jerzy Krużel
6. Tomasz Kulawik
7. Ewa Sawicka
8. Grażyna Stojak
9. Janusz Zapotocki

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (479,78KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (695,30KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (468,44KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (341,72KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (514,25KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (320,87KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (550,33KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (460,36KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (367,28KB)

JPGPrezydent Miasta Przemyśla złożył ślubowanie (fot. R. Porada) (477,11KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 09-12-2014 10:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-12-2014 13:49