7.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.przemysl.pl,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. do godz. 15.00 - nie decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Turystyki, Rynek 20, tel. 16 675-21-31.
 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl