13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizacja imprez.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.przemysl.pl,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, Kancelaria Ogólna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu, ul. hm. I. Kossowskiej 1, tel. 16 675-21-05.
 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

 

Opublikował:  | Data publikacji: 03-12-2014 08:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-12-2014 09:14