7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz

Informujemy o ogłoszeniu naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r. oraz pomocy społecznej na lata 2015-2019. 

W załączeniu ogłoszenie w sprawie naboru oraz formularz zgłoszeniowy. 

Irena Janion
Wydział Spraw Społecznych

Opublikował:  | Data publikacji: 01-12-2014 12:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-01-2015 14:06