11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r. oraz pomocy społecznej na lata 2015-2019

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015 oraz pomocy społecznej na lata 2015-2019.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 15.30 -  nie decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10A, tel. 16 675-20-42 lub 16 678-48-86.
 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

 

Opublikował:  | Data publikacji: 25-11-2014 14:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 14:22