15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pierwsza sesja nowej Rady

 

POSTANOWIENIE Nr 21/2014

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin
z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594),

postanawiam:

§ 1.

Zwołać pierwsze sesje rad gmin wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2104 r., w terminach określonych w załącznikach nr 1 - 14 do postanowienia.


§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Przemyślu
(-) Marek BYLIŃSKI

 

1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Przemyślu, zwołana w celu złożenia ślubowania przez radnych, odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

2. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

 

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego, w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 listopada 2014 r., przesyłam porządek obrad pierwszej sesji rady gminy:

1) otwarcie sesji
2) wręczenie zaświadczeń o wyborze
3) złożenie ślubowania przez radnych
4) stwierdzenie prawomocności obrad
5) wybór przewodniczącego rady
6) zamknięcie sesji.


Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu
(-) Zygmunt Leszczyński


 

Opublikował:  | Data publikacji: 25-11-2014 13:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2015 10:27