10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonejprzy ul. Glazera - dz. nr 692 obr. 205

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 692 o powierzchni 0,0175 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00062370/6, położonej przy ul. Biskupa Jakuba Glazera.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z pózn. zm.) upływa w dniu 07 stycznia 2015 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 25-11-2014 07:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-01-2015 08:38