2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać zarówno mieszkańcy miasta Przemyśla, jak również podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uniwersytety trzeciego wieku. 

Kandydatami przedstawicieli osób starszych mogą być osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta, które uzyskają poparcie co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Przemyśla.

Prawo do zgłoszenia swoich kandydatów mają te organizacje, których siedziba znajduje się na terenie miasta oraz działają na rzecz osób starszych lub zrzeszają osoby starsze.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 15 grudnia 2014 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, na odpowiednim formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór do Przemyskiej Rady Seniorów".

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydatów prosimy o dokładne zaznajomienie się z uchwałą Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, jak również zarządzeniem Nr 466/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów.

 

Szczegółowych informacji w sprawie naboru do Przemyskiej Rady Seniorów udziela Robert Gawlik Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśla, Rynek 26, tel. 16 670-40-88, e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl.

PDFZarządzenie Nr 466/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów (158,77KB)

PDFZarządzenie Nr 466/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów (158,77KB)

DOTZałącznik Nr 1-formularz zgłoszenia kandydata przez mieszkańców Przemyśla (51,50KB)

PDFUchwała Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (262,69KB)

DOTZałącznik Nr 2-formularz zgłoszenia kandydata przez organizacje pozarządowe (36,50KB)

JPGNULL (55,70KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-11-2014 10:15
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 19-06-2015 15:32