15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 22 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 22 grudnia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 444/1 w obrębie 215 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Lwowskiej, godz. 10:00,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 448/1 w obrębie 215 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Lwowskiej, godz. 10:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 180 i nr 181 w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, godz. 11:00,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/1 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 11:30,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/2 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 12:00,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/3 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 12:30.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2014 14:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-01-2015 08:34