2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

W Przemyślu rozpoczęła się Akcja Charytatywna  "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", której głównym organizatorem jest Polskie Radio Lublin S.A. i Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie i w Rzeszowie. Pełnomocnikiem Akcji  na terenie miasta Przemyśla jest pani Krystyna Makara, kierownik biura Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Celem akcji jest udzielenie pomocy dzieciom mieszkającym na terenie miasta Przemyśla, pochodzącym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym świetlic środowiskowych, a także innych placówek szkolno-wychowawczycyh. Zgodnie z ideą Akcji nie zbieramy pieniędzy, zbieramy tylko dary rzeczowe  "Dar Serca za Dar Serca".
Logo Akcji przedstawia obraz uśmiechniętego słoneczka koloru żółtego z napisem w otoku "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

Biuro Sztabu Akcji mieści się w siedzibie ZO PKPS przy ul. Słowackiego 23.
Ponadto w Przemyślu stacjonarne miejsca zbierania darów zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II przy ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 1 oraz w siedzbie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul.Focha 12.

W ramach Akcji przeprowadzona zostanie Wielka Uliczna Zbiórka Darów w dniu 23.XI.2014 r. na terenie oplakatowanych placówek handlowych.
W tym Dniu Wolontariusze zwrócą się do kupujących z gorącą prośbą o podzielenie się zakupami z dziećmi.

W imieniu własnym oraz organizatorów Akcji zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie dzieci.
Pomyślmy o tych, którym los dużo szczęścia nie dał.

Zbiórka darów w ramach Akcji potrwa do  31.12. 2014 r.
 

 

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl