12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji programu współpracy na rok 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 przebiegały w kilku etapach.

Od 20 sierpnia do 12 września 2014 r. organizacje pozarządowe miały możliwość składania wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych – w załączeniu formularz propozycji.

Następnie, na podstawie informacji przekazanych przez wydziały, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotował projekt programu współpracy, który został poddany konsultacjom z Miejską Rada Działalności Pożytku Publicznego.
W toku konsultacji zaproponowano dodanie kwot dotacji na zadania realizowane w ramach umów wieloletnich oraz przeredagowano nazwę zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Rada Pożytku na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. zaopiniowała pozytywnie projekt.

Wszystkie propozycje zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Przemyśla do rozpatrzenia.

Wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego dziękujemy za udział w konsultacjach.

 

PDFPropozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe (353,20KB)

PDFPropozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe (353,20KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-11-2014 09:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-11-2014 09:53