NULL

Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

(Numer projektu: 83/MOF/2/2013)

Okres realizacji: 2013 - 2015
Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013
Wartość całkowita: 1 376 465,00 zł
Dofinansowanie: 1 238 818,50 zł

Celem Projektu jest podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, prowadzących do poprawy warunków życia jego mieszkańców. W skład MOF wchodzi Miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie:
1. Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl”.
2. Diagnozy potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl".
3. Dokumentacji technicznej dla projektu dot. stworzenia infrastruktury wspierającej rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie MOF Przemyśl.
4. Programu Rewitalizacji dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl”.

W dniu 29 maja 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2015 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-11-2014 10:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-01-2015 14:30

Na skróty