Spotkanie konsultacyjno – robocze poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

1_POPT_UE_EFRR_kolor.jpeg

W dniu 7 listopada 2014 r. w hotelu Accademia w Przemyślu odbyło się spotkanie konsultacyjno – robocze poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl” dofinansowanego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

04.jpeg

W spotkaniu wzięli  udział: Prezydent Miasta Przemyśla, Wójtowie gmin wchodzących w skład MOF Przemyśl, przedstawiciele wyższych uczelni i szkół zawodowych, przedstawiciele lokalnych firm produkcyjnych. Podczas spotkania poruszono tematy dot. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl,  w tym m.in. projekty planowane do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych tj.:

1. „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji”

2. „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”

3. „Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie MOF Przemyśl”

4. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie MOF Przemyśl”

W trakcie spotkania omówiono również założenia i cele projektu „Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl” oraz potencjał inwestycyjny i kierunki rozwoju gospodarczego MOF Przemyśl. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele firmy EU – CONSULT, która wykona opracowanie pn. „Diagnoza potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl”. Pan Dariusz Gawlik – ekspert przedstawił zakres w/w opracowania oraz metodologie badań. Po zakończeniu wszystkich prezentacji odbyła się dyskusja oraz konferencja prasowa.

JPGNULL (9,73MB)

JPGNULL (9,41MB)

JPGNULL (9,17MB)

JPGNULL (10,27MB)

JPGNULL (10,46MB)

Kategorie strony: Gospodarka, Inwestycje
Opublikował(a):  Data publikacji: 14-11-2014 15:17 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 15-05-2015 10:42

Na skróty