12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu

W dniu 13 listopada br. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wręczył Prezesowi Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu Andrzejowi Beresteckiemu  akt notarialny potwierdzający przekazanie za 1% wartości Stowarzyszeniu obiektu przy ul. Sobótki 23. W uroczystości udział wzięli: Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Grzegorz Hayder Zastępca Prezydenta Miasta, Józef Leja radny Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu, kadra oraz podopieczni placówki.

Robert Choma podziękował zarówno pracownikom, jak i osobom które jako wolontariusze każdego dnia wzorowo wypełniają misję pomocy osobom z upośledzeniem intelektualnym. W budynku tym od 17 grudnia 2012 roku funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo . Prowadzona jest tam rehabilitacja społeczna i zawodowa dla 35 dorosłych  osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Terapia z uczestnikami prowadzona jest w siedmiu pracowniach, tj.: plastycznej, technik multimedialnych i aktywizacji zawodowej, muzyczno- teatralnej, ogrodniczej, krawieckiej, rewalidacyjnej i gospodarstwa domowego od godz. 7:00 – 15:00. Wszyscy podopieczni mają zapewniony bezpłatny dowóz na powyższe zajęcia oraz opiekę terapeutów, psychologa i ratownika medycznego.

Przejęcie obiektu na własność pozwoli Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem O/Przemyśl  na pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu prowadzenia dalszej modernizacji obiektu, co poprawi komfort przebywających tam uczestników oraz pozwoli na rozszerzenie oferty programowej dla osób niepełnosprawnych.

 

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,08MB)

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,23MB)

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,38MB)

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,84MB)

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,71MB)

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,38MB)

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,94MB)

JPGUroczyste przekazanie obiektu przy ul. Sobótki 23 Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (fot. R. Porada) (1,56MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2014 15:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2015 10:23