14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 obj. KW Nr PR1P/00103551/9, stanowiącego własność Gminy Miejskiej P

GL-I.6840.22.2014.AM8       

 

I N F O R M A C J A

                                                       

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 obj. KW Nr PR1P/00103551/9, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Rejtana 6, na działce nr 895 o pow. 0,0267 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00052961/3, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  24.12.2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2014 14:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:04