15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 17 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 17 grudnia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/23 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 8:30,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/24 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 389 i działka nr 399 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Czarnieckiego, godz. 9:30,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1623/2 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Grottgera 3, godz. 10:00,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1662 w obrębie 205  m. Przemyśla, położonej przy ul. Piotra Skargi 18, godz. 10:30,

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1561 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Słowackiego, godz. 11:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 647/2 w obrębie 212  m. Przemyśla, położonej przy ul. Krakusa, godz. 11:30,

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1331/1 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Tatarskiej 3, godz. 12:00,

- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/26 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 12:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2014 11:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-01-2015 08:34