-11.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

W Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu odbyło się 7 listopada br. ostatnie w tej kadencji samorządu posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym w sprawach polityki rynku pracy, a w jej skład wchodzą m.in. reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych.

W programie ostatniego posiedzenia znalazła się m.in. opinia nowego kierunku kształcenia, a także informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 

 

Okres

Miasto Przemyśl

na prawach powiatu

Powiat Przemyski

(ziemski)

Zarejestrowani

bezrobotni

Stopa bezrobocia

Zarejestrowani

bezrobotni

Stopa bezrobocia

1.

31.10.2002

5.817

18,1%

6.297

16,6%

2.

31.10.2010

5.416

19,2%

5.434

21,2%

3.

31.10.2014

4.628

16,7%

(na 30.09.14)

5.302

18,7%

 

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl