16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rzecznik Osoby Bezdomnej

Informujemy, że w Przemyślu od 3 listopada  2014 r. ponownie rozpoczął funkcjonowanie Rzecznik Osoby Bezdomnej. Został nim Pan Dariusz Jurczyszyn. Funkcję ta będzie pełnił do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Do Rzecznika mogą zgłaszać się wszystkie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu. Zakres spraw jest bardzo szeroki: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności itp. Porady Rzecznika są bezpłatne, poufne i bezstronne.  

Powołanie Rzecznika Osoby Bezdomnej to Projekt realizowany w ramach  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizuje  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.
W całym kraju działa 10 Rzeczników.

Rzecznik przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 12 do 15 i piątek w godz. od 16 do 19 w Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu przy ul. Marsz. F. Focha 12; tel. 16 677-07-60.

Kim jest Rzecznik?

Pan Dariusz Jurczyszyn ma 41 lat, z wykształcenia magister prawa administracyjnego, pracownik Schroniska; od 2008 pełni także funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Przemyślu.

 

JPGNULL

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl