16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Specjalny Ośrodek Nr 1 już w nowej siedzibie

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu i ich opiekunowie mogą się od niedawna cieszyć nową siedzibą. Oficjalne otwarcie pomieszczeń SOSW Nr 1 przy  ul. Dworskiego 104 oraz przeniesionego z ul. Basztowej 34 placu zabaw ufundowanego przez Pana Krzysztofa Kuncelmana nastąpiło 5 listopada. W spotkaniu wziął udział m. in. Prezydent Miasta Robert Choma.

Przekazanie przez Radę Miejską w Przemyślu na wniosek Prezydenta Miasta budynku dawnej Bursy Szkolnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu znacznie polepszyło bazę lokalową placówki, a co za tym idzie bezpieczne i lepsze warunki dla całego procesu rewalidacji osób niepełnosprawnych. Przez rok od września 2013 roku trwały prace remontowe finansowane przez Urząd Miejski w Przemyślu celem dostosowania obiektu do potrzeb Ośrodka.

W przenosiny części Ośrodka z ulicy Basztowej i remont budynku przy ul. Dworskiego 104 włączyli się podczas wakacji wszyscy pracownicy Ośrodka (dyrekcja, nauczyciele i pracownicy obsługi), a także rodzice naszych dzieci. W trudnej przeprowadzce i pracach remontowo - malarskich wspierała  nas Dyrekcja i skazani z  Zakładu Karnego  w Medyce. W budynku wyremontowano łazienki, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz małych dzieci w wieku przedszkolnym. Wymieniono część stolarki drzwiowej. Niwelując bariery architektoniczne zostały zrobione podjazdy do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki wsparciu PFRON zamontowano wewnętrzne windy, dzięki którym wszystkie dzieci mogą bezpiecznie korzystać z różnych sal do rewalidacji w całym budynku.  Wiele radości  wnosi przeniesienie z Basztowej 34 placu zabaw ufundowanego przez prywatnego sponsora Pana Krzysztofa Kuncelmana.


W budynku SOSW Nr 1 przy ul Dworskiego 104 mieści się 5 oddziałów grup przedszkolnych oraz 12 klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem  a także  5 grup wychowawczych Internatu dla  uczniów Ośrodka zarówno dziewcząt i chłopców. Obecnie w budynku przy ul. Dworskiego uczy się i mieszka 100 dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 do 24 lat. Uczniowie korzystają z wielu specjalistycznych sal doposażonych w ramach Projektu obywatelskiego  w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji oraz meble szkolne. Zajęcia rehabilitacji ruchowej odbywają się w sali do gimnastyki korekcyjnej, sali Integracji Sensorycznej, sali Doświadczania Świata oraz tymczasowo zaadoptowanej świetlicy na  salę do wychowania fizycznego. Indywidualna praca z dziećmi odbywa się w dobrze wyposażonych gabinetach do logopedii, dogoterapii, biofeedback, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, terapii teatrem i pracowni plastyczno- technicznej, sali komputerowej. W szkole jest też gabinet wsparcia psychologiczno- pedagogicznego. Uczniowie korzystają z przestrzennej stołówki szkolnej na której mogą odbywać się uroczystości i imprezy szkolne. Nauczyciele po raz pierwszy maja do dyspozycji swój pokój nauczycielski.
Płaski teren wokół szkoły znacznie ułatwia spacery dzieciom poruszającym sie na wózkach. Bliskość obiektów sportowych pozwala rozwijać zainteresowania sportowe wśród starszej młodzieży.

 

tekst: SOSW Nr 1

zdjęcia: Rafał Porada

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 05-11-2014 12:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2015 10:23