Projekt dla osób bezrobotnych

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Rzeszowa realizuje projekt pod nazwą „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo, przewidziane do zwolnienia/ zwolnione z winy pracodawcy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.


Realizacja projektu obejmuje dwie ścieżki:
Ścieżka A – rozpoczęcie działalności gospodarczej (przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – do 40 000zł, udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe (1600zł/mies. przez 6 pierwszych miesięcy działalności). W ścieżce A przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.
Ścieżka B – stażowa (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno – doradcze, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, płatne staże – 1600,00 brutto/mies). W ścieżce B przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.
Nabór do projektu „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” - Ścieżka A (dotacyjna) będzie prowadzony w dniach 13-19 listopada 2014r. w godzinach 9:00 - 15:00 w Biurze Projektu przy ul. Słowackiego 24/75, VII piętro, 35-060 Rzeszów.
Natomiast rekrutacja do Ścieżki B – stażowej będzie prowadzona w sposób ciągły od listopada 2014r.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu w Rzeszowie.

 

Kontakt bezpośredni do realizatorów projektu:
Bernadetta Pelczar
Biuro Projektów w Rzeszowie
ul. Słowackiego 24/75 (VII piętro)
35-060 Rzeszów
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
tel. +48 17 55 55 019
www.szansa.fundacjatarnowskiego.pl

 

JPGNULL (143,76KB)

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a):  Data publikacji: 04-11-2014 15:33 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-01-2015 10:29

Na skróty