TERMIKA i przemyski MPEC wspierają program ograniczenia niskiej emisji

 PGNiG TERMIKA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu (MPEC) 4 listopada podpisały z Miastem Przemyśl Porozumienie w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Przemyśla w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła.

Na mocy Porozumienia firmy będą wspierać Miasto we wdrażaniu ogłoszonego we wrześniu bieżącego roku Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, którego celem jest poprawa jakości powietrza w mieście. Wyrazem współpracy jest równoczesne podpisanie przez PGNiG TERMIKA oraz MPEC długoletniej umowy sprzedaży ciepła z agregatów kogeneracyjnych o mocy ok. 5 MWe/5MWt. Powstaną na terenie Ciepłowni Zasanie i będą opalane paliwem gazowym wydobywanym z lokalnych złóż należących do PGNiG SA. Agregaty będą zasilać sieć ciepłowniczą MPEC pracując w podstawie obciążenia ciepłowniczego, co znacząco zmniejszy emisję gazów zanieczyszczających powietrze. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować postoje remontowe ciepłowni w sezonie letnim i zwiększy w ten sposób komfort klientów MPEC.
Prezydent Miasta Robert Choma podkreślił, że zaproponowane przez PGNiG TERMIKA rozwiązanie to krok w kierunku nowoczesnych, proekologicznych technologii, a wykorzystanie paliwa z lokalnych złóż zapewnia bezpieczeństwo dostaw oraz gwarantuje utrzymanie cen ciepła na konkurencyjnym poziomie.


GK PGNiG jest obecna na Podkarpaciu od wielu lat prowadząc poprzez Oddział w Sanoku eksploatację kilkunastu kopalń gazu wysokometanowego, z którego trzy zlokalizowane są bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Przemyśla. Projekt zapewni GK PGNiG wydłużenie łańcucha wartości poprzez umożliwienie produkcję energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez PGNiG TERMIKA. Planowane przekazanie źródła do eksploatacji to połowa 2017 r.

JPGNULL (283,82KB)

JPGNULL (246,54KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-11-2014 14:47 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-01-2015 10:23

Na skróty