12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NULLPlan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla
(Numer projektu: POIS.09.09.00-00-216/13)

Okres realizacji: 2014 – 2015
Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
www.pois.gov.pl

Wartość całkowita: 174 660,00 zł
Dofinansowanie: 148 461,00 zł

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,

  • stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz w poszczególnych sektorach gospodarki i obiektach,

  • opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla,

  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy i jednostek podległych na temat problematyki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, korzystania ze stworzonej bazy i wdrożenia opracowanego planu,

  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do kluczowych interesariuszy oraz mieszkańców miasta, której celem będzie upublicznianie informacji o opracowanym dokumencie i jego ustaleniach oraz promowanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


W dniu 29 października 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: III kwartał 2015 r.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
 

Opublikował:  | Data publikacji: 03-11-2014 13:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-11-2014 13:42