1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie na Plan gospodarki niskoemisyjnej

pois.jpeg

W dniu 29 października 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla”.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

www.pois.gov.pl

Całkowita wartość projektu: 174 660,00 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: 148 461,00 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
- stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz w poszczególnych sektorach gospodarki i obiektach,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla,
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy i jednostek podległych na temat problematyki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, korzystania ze stworzonej bazy i wdrożenia opracowanego planu,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do kluczowych interesariuszy oraz mieszkańców miasta, której celem będzie upublicznianie informacji o opracowanym dokumencie i jego ustaleniach oraz promowanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zakończenie realizacji projektu: III kwartał 2015 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Opublikował:  | Data publikacji: 03-11-2014 12:14
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-10-2015 13:51