9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje będą przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Konsultacje trwają: od 16 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r.

Projekt Programu Współpracy na rok 2016 został zamieszczony w dniu 9 listopada 2015 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Robert Gawlik, Rynek 26, tel. 16 670-40-88, e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl.

 

PDF   Zarządzenie Nr 440/2015 Prezydent Miasta Przemyśla z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (5,14MB)

Opublikował: 
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 09-11-2015 15:08