6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wizytacja na placu budowy obwodnicy

Przedstawiciele instytucji i firm zaangażowanych w budowę drugiej częsci drogi obwodowej Miasta Przemyśla (łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885) spotkali się 30 października na placu budowy. Celem rozmów było m.in. zapoznanie się ze stanem zaawansowania inwestycji oraz aktualizacja harmonogramu. W rozmowach wzięli m.in. Prezydent Miasta wraz z zastępcą, kierownictwo budowy, dyrektor kontraktu oraz inżynier kontraktu, a także Wiceprezes Zarządu POL-AQUA S.A.

Przypomnijmy, że inwestycja zlokalizowana jest po wschodniej stronie Miasta Przemyśla. Początek projektowanej drogi znajduje się na drodze krajowej nr 28 (ul. Lwowska), w rejonie obecnego skrzyżowania z ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następnie projektowana droga prowadzona jest początkowo śladem tej ulicy i przecina ul. Topolową, Sielecką, Młynarską, linie kolejową nr 102 Przemyśl - Malhowice, ul. Rolniczą i łączy się z ul. J. Słowackiego w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. Długość tego odcinka wg projektu wynosi 3 980,24m.

Projektem objęty jest również odcinek ul. J. Słowackiego (droga wojewódzka nr 885 na trenie miasta) - od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i ul. Herburtów. Długość odcinka wg projektu wynosi 567,91m.

Obecny stopień zaawansowania prac przy budowie obwodnicy to 88%.

 

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2014 13:52
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 06-03-2015 11:28