14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, p

I N F O R M A C J A

 

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla, przy ul. Grottgera 9 oznaczonej jako działka nr 1697 o powierzchni 0,1727 ha i działka nr 1687 o powierzchni 0,0084 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00000525/6, stanowiącej podwórko, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na rzecz posiadacza budynku garażowego .

         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518, z późn. zm.) upływa w dniu 04 grudnia 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2014 09:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-10-2014 09:46