-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 03 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 03 grudnia 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

-  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/43 i nr 2915/48 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,

-  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/45 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,

-  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/46 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,

-  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/47 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:30,

-  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 337/2 i nr 323/2 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kopernika,  godz. 11:00,

-  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 541 w obrębie 208  m. Przemyśla, położonej przy ul. Wilczańskiej, godz. 11:30,

-  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 696 w obrębie 212  m. Przemyśla, położonej przy ul. Czachowskiego, godz. 12:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail:mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2014 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-12-2014 08:27