20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o parkingach i ograniczeniach w ruchu w trakcie święta Wszystkich Świętych

Osoby planujące odwiedzić groby swoich bliskich na przemyskich cmentarzach w trakcie świeta Wszystkich Świętych lub dni poprzedzających i następujących po święcie, mogą napotkać na utrudnienia w poruszaniu się samochodem. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w organizacji ruchu w tych dniach.

              I.  Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Słowackiego.

1. Odcinek ulicy Słowackiego, od skrzyżowania z ulicą Przemysława do końca muru cmentarnego (zjazd do PGK) będzie oznakowany znakiem D-18 „parking” – natomiast lewa strona ulicy tego odcinka ulicy Słowackiego będzie oznakowana znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 30.10.2014r. do 2.11.2014r.  

2. Odcinek ulicy Przemysława, od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego będzie oznakowany znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” i tabliczkami „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu  1.11.2014r.  w godz. 10.00 - 18.00

3. Odcinek ulicy Przemysława, od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Hubala będzie odcinkiem dwukierunkowym i oznakowany znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” obustronnie z tabliczką T-24 oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 30.10.2014r.do 2.11.2014r. 

4. Odcinek ulicy Przemysława, od skrzyżowania z ulicą Hubala do ulicy Grochowskiej (kierunek do góry) będzie oznakowany po prawej stronie znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabliczką T-30i „parkowanie równoległe do krawężnika”, a po lewej stronie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” - oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 30.10.2014r. do 2.11.2014r.

5. Odcinek ulicy Przemysława, od skrzyżowania z ulicą Grochowską do skrzyżowania z ulicą Hubala (kierunek w dół) będzie oznakowany znakiem B-2 „zakaz wjazdu” – oznakowanie będzie obowiązywać od 30.10.2014r. do 2.11.2014r.  

6. Odcinek ulicy Grochowskiej, od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Hubala będzie (kierunek       w dół) oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i obustronnie znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”, a od strony ul. Hubala (kierunek do góry) znakiem B-2 „zakaz wjazdu” – oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 30.10.2014r. do 2.11.2014r.

7. Wlot ulicy Grochowskiej do ulicy Przemysława od strony łącznika ulicy Pasteura będzie oznakowany znakiem B-22 „zakaz skręcania w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać od dnia  30.10.2014r.  do 2.11.2014r.

8. Wlot ulicy Regera do ulicy Grochowskiej będzie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”– oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 30.10.2014r. do 2.11.2014r.

9. Wyjazd z parkingu PGK do ulicy Przemysława (na górze) będzie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 30.10.2014r. do 2.11.2014r.

 

           II. Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego

1. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego, od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu - będzie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką „nie dotyczy mieszkańców, MZK i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 1.11.2014r. do 2.11.2014r. w godz. od 10.00 -18.00

2. Wloty bocznych ulic: Maczka, Wróblewskiego, Cmentarna i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego oznakowane będą znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać od dnia 1.11.2014r. do 2.11.2014r. w godz. 10.00 - 18.00

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2014 14:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:54