10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uprzejmie informujemy o trwających konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Uwagi do projektu można nadsyłać do dnia 17 listopada br. na adres e-mail: pozytek@mpips.gov.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 22-10-2014 13:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26