13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu

W poniedziałek 20 października br. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie odrestaurowanych nagrobków na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Zostały one przekazane pod opiekę dzieciom i młodzieży przemyskich szkół podstawowych nr 5 i 11 i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych nr 1, 2, 3. Renowacja była możliwa między innymi dzięki środkom zebranym podczas dorocznej kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków przemyskich cmentarzy, która odbywa się w dniu święta zmarłych oraz dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Prace konserwatorskie przy nagrobkach prowadziła konserwator Halszka Granek.

Oto lista przekazanych odrestaurowanych nagrobków:


• radcy sądowego Jana Konrada Adelmana (kw. 18),
• rodziny Neurwirth  (kw. 18),
• Ludmiły z Czyżewiczów Neuserowej ( w. 15),
• Klotyldy z Rollów Weinigerowej (kw. 10b),
• Eleonnory Hild de Hildebrand (kw. 18)
.

Przybyłych powitała Bogusława Pieczyńska Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla I Regionu. Nagrobki zostały poświęcone przez ks. bpa Adama Szala. W imieniu Prezydenta Miasta udział w tym wydarzeniu wziął Wiceprezydent Grzegorz Hayder. Obecni byli również członkowie Towarzystwa i Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej.

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Przemyślu przekazano odremontowany w 2013 roku (z funduszy „Kwesty 2012”) zabytkowy nagrobek rodziny Hildów z prochami Eleonory z Hildów Leontowiczowej (1836-1865)i Ludwiki Hild de Hildebrand (zm. 27 XII 1905), usytuowany na Cmentarzu Głównym w Przemyślu (kwatera nr 16).

Nagrobek radcy sądowego i pierwszego Prezesa Towarzystwa Dramatycznego Jana Konrada Adelmana (1883 r.) – w formie eklektycznego obelisku ( kwatera nr  18) przekazano pod opiekę młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 3 w Przemyślu. Położony obok nagrobek rodziny Neuwirth, z prochami Józefa Neuwirtha – c.k. nadpoborcy podatkowego (kwatera nr 18) przekazano pod opiekę młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Przemyślu. Nagrobek Ludwiny z Czyżewiczów Neusserowej zm. 1868 r. sygnowany przez lwowskiego rzeźbiarza Pawła Eutelego (kwatera nr 15), przejęli pod opiekę uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu. A nagrobek Klotyldy z Rollów Weinigerowej – uczestniczki Powstania Styczniowego, kurierki Rządu Narodowego ze względu na carskie represje po 1894 r. zamieszkałej w Przemyślu i utrzymującej się z zapomogi Towarzystwa Weteranów - przekazano pod opiekę Szkoły Podstawowej nr 5 w Przemyślu.

 

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (2,01MB)

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (1,66MB)

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (1,83MB)

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (1,67MB)

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (1,80MB)

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (1,82MB)

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (1,75MB)

JPGPrzekazanie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków na przemyskim cmentarzu (fot. www.przemysl24news.pl) (1,67MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2014 20:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:55