12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 2U, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynk

GL-I.6840.48.2014.AM8       

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                  

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 2U, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19, na działce nr 1634 o pow. 0,0212 ha w obrębie 205 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00059862/8 wraz z udziałem w działce nr 1635 o pow. 0,0103 ha w obrębie 205 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00059864/2 stanowiącej wspólne podwórko dla budynków przy ul. Grunwaldzkiej 19 i 21 oraz ul. Poniatowskiego 4 i 6, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu  27.11.2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-10-2014 14:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:03