13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych rokowaniach na dzień 29 października 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 29 października 2014 r. zostały ogłoszone rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1221/1 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Stanisława Augusta, godz. 8:30.

Rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 15-10-2014 15:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:42